Montañés, A. (2016). “Etnicidad e identidad gitana en los cultos pentecostales de la ciudad de Madrid. El caso de la “Iglesia Evangélica de Filadelfia” y el “Centro Cristiano Vino Nuevo el Rey Jesús””. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, vol. 2016/2, papel 160, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco.

Griera, M., & Burchardt, M. (2016). “Religión y Espacio público: el conflicto en torno a la regulación del velo integral islámico”. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, vol. 2016/2, papel 159, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco.

Sociologia de la religió, la identitat i la memòria

ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió) és un equip de recerca vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona que compta amb una llarga trajectòria de recerca i transferència de coneixement en el camp de la sociologia de la religió, la identitat i la memòria. La tasca que duen a terme els seus membres es caracteritza per la reflexió activa i crítica sobre la sociologia de la religió, la perspectiva sociològica i la metodologia de recerca+ info


El 5 i 6 de setembre es va realitzar a Barcelona la primera reunió del projecte I+D “Expresiones Religiosas en el Espacio Urbano en Madrid y Barcelona; un estudio de casos múltiple sobre la visibilidad de la diversidad religiosa en el espacio público”. En aquesta ocasió es van reunir els dos equips, de Barcelona i Madrid, per posar les bases del treball conjunt.

El 27 de setembre es va realitzar el primer dels Seminaris de l’ISOR. Amb el títol “Art therapy in Hungary- methods and scope”, la Dra. Havasi Virág, Assistant professor of the University of Miskolc, Institute of Sociology (Hongria), va impartir aquesta sessió.

Projectes

Religions & the Public Sphere neix del projecte de recerca GEDIVER-IN: La gestió de la diversitat religiosa en presons i hospitals a Espanya, dirigit pel Dr. Joan Estruch i la Dra. Mar Griera. En el tram final d’aquesta investigació s’ha inaugurat aquest blog amb l’objectiu de compartir i difondre els principals resultats del projecte.


L’estudi del mapa religiós de Catalunya dóna a conèixer de manera exhaustiva el mapa religiós d’aquest territori, detallant la localització de més de 700 centres de culte distribuïts comarcalment i descrivint la totalitat dels grups religiosos minoritaris que hi ha implantats.


Espai d’informació i debat sobre el creixement  a l’àmbit urbà d’expressions i manifestacions religioses que reflecteixen la revitalització de les identitats religioses a nivell global, i la pluralització religiosa dels contextos urbans actuals.