Departament of Sociology
Universitat Autònoma de Barcelona
Building B, B3 117-1
08193 Bellaterra (Barcelona)

+ 34 93 581 38 32

[email protected]

http://ub.academia.edu/MiquelFernández

Miquel Fernández González earned a DEA in the Sociology of Migrations, and degrees in Sociology and in Social and Cultural Anthropology from the Autonomous University of Barcelona (UAB). In addition, he holds a Master’s in Criminology and Sociology of Law, as well as a PhD in Social Anthropology, from the University of Barcelona (UB). Besides being an ISOR member, he is a member of the Research Group on the Anthropology of Urban Conflict (GRACU), a member of the Research Group on Social Exclusion and Control (GRECS) and Professor of the Anthropology of Social Movements and Project Coordinator in the Master’s in Social Exclusion at the University of Barcelona. He is also Professor of Sociology and Contemporary Sociological Thought and of the Sociology of Identities at the Autonomous University of Barcelona. He is an advisor for the sociology course in the double degree in Anthropology and Human Evolution jointly offered by Rovira i Virgili University and the Open University of Catalonia.

Research areas and interests

Urbanism, urban control, urban space, migration.

Teaching areas and interests

Social movements, sociological theory, sociology of identities, ethnographic methodology.

Publications

He coordinated the publication of the book Manufacturing the immigrant (Pagès, 2009) and, on the same subject, has published the chapters ‘Immigrants per sempre? [Immigrants forever?]’ (Els Altres Andalusos. La qüestió nacional [The other Andalusians: The national question], L’Esfera dels llibres, 2005) and ‘Immigració i associacionisme. De la nostàlgia a la ciutadania [Immigration and associationism: From nostalgia to citizenship]’ (Els Terrassencs del Segle XX, Editorial Lunkberg, 2005) as well as articles such as ‘Treballadors invisibles. Ciutadans il•legals. Una esquerda a la cohesió social de Catalunya [Invisible workers, illegal citizens: Cracks in the social cohesion of Catalonia]’ (Idees, 2008). He has published articles on other topics, such as violence and new technologies (‘La violència i la seva normativizació [Violence and its normativisation]’, Revista d’estudis de la violència, 2009; Joves, vídeo digital i drogues, Prevenim.dro. PDS, 2011). His most recent research has focused on symbolic and systemic violence, with several articles on urban transformation and change in Barcelona’s Raval district (‘La invenció de l’espai públic com a territori per l’excepció. El cas del Barri Xino de Barcelona [The invention of public space as a territory for exception: The case of Barcelona’s Chinatown]’, Crítica Penal i Poder, 2012; ‘Usos de l’estigma. El paper de la prostitució a la revalorització urbanística de l’Illa Robador [Uses of stigma: The role of prostitution in the urban reappraisal of Illa Robador]’, Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 2012; ‘Contra el bè, la Civilització i el progrés. Apunts per una epistemologia de la moral relativa a les Intervencions urbanístiques al Raval [Against the good, civilisation and progress: Notes for the moral epistemology in urban interventions in the Raval]’, Astrolabio: revista internacional de filosofia, 2012; ‘La producción institucional del desorden. Una etnografía sobre los restos en y del «Barrio Chino» de Barcelona [The institutional production of disorder: An ethnography on the remains in and of Barcelona’s “Chinatown”‘, Scripta Nova, 2014, among others). His doctoral thesis, Matar al Chino. Entre la Revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona [Kill the Chinese: Between urban revolution and siege in Barcelona’s Raval district, was defended in 2012 and published by Editorial Virus in 2014.