Departament de Sociologia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, B3 117-1
08193 Bellaterra (Barcelona)

+ 34 93 581 38 32

[email protected]

http://ub.academia.edu/MiquelFernández

Miquel Fernández González. Doctor en Antropologia social i màster en Criminologia i Sociologia Jurídica per la Universitat de Barcelona (UB). DEA en Sociologia de les migracions, Llicenciat en Sociologia i Llicenciat en Antropologia social i cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més del membre del ISOR, membre del Grup de Recerca en Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU), membre del GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control social) i professor d’Antropologia dels moviments socials i de Disseny de projectes al Màster d’Exclusió Social a la Universitat de Barcelona. Professor de Pensament Sociològic Contemporani i de Sociologia de les Identitats a la Universitat Autònoma de Barcelona. Consultor de l’assignatura de Sociologia per al grau conjunt d’Antropologia i Evolució Humana que ofereixen la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya.

Interessos i árees de recerca

Urbanisme, control urbà, espai urbà, migracions

Interessos i árees de docència

Moviments Socials, Teoria Sociològica, Sociologia de les Identitats, Metodologia etnografia

Publicacions

Ha coordinat la publicació del llibre Fabricant l’immigrant (Pagès; 2009) i sobre aquest mateix tema, ha publicat els capítols “Immigrants per sempre?” (Els Altres Andalusos. La qüestió nacional, L’Esfera dels llibres, 2005) i “Immigració i associacionisme. De la nostàlgia a la ciutadania “(Els Terrassencs del Segle XX. Editorial Lunkberg, 2005) o articles com” Treballadors invisibles. Ciutadans il·legals. Una esquerda a la Cohesió social de Catalunya “(Idees, 2008). Ha publicat articles sobre altres temes com el de violència i noves tecnologies (“La violència i la Seva normativizació”. Revista d’estudis de la violència, 2009; Joves, vídeo digital i drogues. Prevenim.dro. PDS, 2011). La seva última etapa d’investigació s’ha centrat en la violència simbòlica i sistèmica amb diversos articles sobre la transformació urbanística i l’alteració urbana al barri del Raval de Barcelona (La invenció de l’espai públic com a territori per l’excepció. El cas del Barri Xino de Barcelona “. Crítica Penal i Poder, 2012; “Usos de l’estigma. El paper de la prostitució a la revalorització urbanística de l’Illa Robador”. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 2012;” Contra el bè, la Civilització i el progrés. Apunts per una epistemologia de la moral relativa a les Intervencions urbanístiques al Raval “. Astrolabio: revista internacional de filosofia, 2012, “La producción institucional del desorden. Una etnografía sobre los restos en y del «Barrio Chino» de Barcelona” Scripta Nova, 2014 entre altres). La seva tesis doctoral Matar al Chino. Entre la Revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona defensada el 2012 va ser publicada per Virus Editorial el 2014