Espai públic i diversitat religiosa

Des de l’ISOR s’ha dut a terme un extens programa de recerca sobre diversitat religiosa a l’espai públic, investigant tant les expressions religioses a la via pública com l’impacte creixent de les minories religioses en el funcionament de les institucions públiques (presons, hospitals, cementiris i altres). La creixent visibilitat de les religions a l’esfera pública unida al context actual de transformació de les identitats religioses ha fet emergir nous reptes per la societat contemporània. Des de l’ISOR estudiem els nous desafiaments que genera la diversitat religiosa, i la resposta política i social que reben.

Publicacions principals

Griera, M.; Clot-Garrell, A. (2015). “Banal is not trivial. Visibility, recognition and inequalities between religious groups in prison”, Journal of Contemporary Religion 30(1): 23-37
Burchardt, M., Griera, M., García-Romeral, G. (2014). Narrating Liberal Rights and Culture: Muslim Face Veiling, Urban Coexistence and Contention in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 0(0), 1-20.
Griera, M., Forteza, M. (2011) “New actors on the governance of religious diversity in Europeans cities: The role of interfaith platforms” in HAYNES, Jeff and Hennig, Anjia. Religious Actors in the Public Sphere. London: Routledge.
Griera, M. (2011). Diversitat religiosa i món local. Una Mirada a Europa. Col·lecció estudis. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Garcia-Romeral, G.; Forteza, M.; Griera, M. (2008). “Gestión de la diversidad religiosa en el ámbito sanitario catalán”. Inguruak, 46: 57-74.

Projectes de recerca

Expressions religioses a l’espai públic: Sikhs, Pentecostals, Budistes, Catòlics i Musulmans. AGAUR. 2015-16. Equip: Mar Griera (investigadora principal), Avi Astor, Anna Clot-Garrell, Marian Burchardt, Miquel Fernandez, Antonio Montañes, María Forteza, Anna Terraza, Gloria Garcia-Romeral, Rafael Cazarin i Wilson Muñoz.

“The Politics of Face: Mobilizations around Muslim Face-Veiling in Catalonia”. Investigadors: Marian Burchard, Gloria Garcia-Romeral i Mar Griera. 2013-15.

La Gestió de la Diversitat Religiosa a Hospitals i Presons. GEDIVER-IN. Ministeri. Investigadors principals: Joan Estruch i Mar Griera. Equip de recerca: Gloria Garcia-Romeral, Maria Forteza, Julia Martínez-Ariño i Anna Clot-Garrell (2010-14, finalitzat).

La Gestió Local de la Diversitat Religiosa a Catalunya. Diputació de Barcelona i Fundació Pi i Sunyer. Equip: Mar Griera (Investigadora principal), Gloria Garcia-Romeral i Julia Martínez-Ariño. 2010-11.

La Gestió Local de la Diversitat Religiosa a Europa i el paper dels grups interreligiosos. Diputació de Barcelona. Centre per la Innovació Local. Equip: Mar Griera (Investigadora principal), Maria Forteza i Gemma Ponsa.

Altres activitats

L’ISOR ha impulsat la xarxa científica internacional http://religionpublicinstitutions.com/