La perspectiva sociològica

La comprensió de la sociologia com un ofici artesanal inspirat en la mirada socio-construccionista i humanística de Peter L. Berger i Thomas Luckmann. Una manera de fer sociologia complementada amb la passió pel treball de camp de tipus etnogràfic.

Publicacions principals

Griera, Mar; Clot-Garrell, Anna. (2013). Peter Berger. La sociologia com a forma de consciència. Barcelona: Editorial UOC.

Estruch, J., (2008). “A Conversation with Thomas Luckmann”. Social Compass 55, 532–540.

Cardús, S. (1999) (coordinador). La mirada del sociòleg. Què és, què diu, què fa la sociologia? Barcelona: Proa. Re-editat en diverses ocasions i traduït al castellà l’any 2003.

Cardús, S. (1999). “Sociologia de l’engany i de l’autoengany” a Papers, revista de sociologia, núm. 59 (pàg. 21-23)

Estruch, J. (1997). “La Sociologia com a perspectiva”, discurs llegit en la sessió inaugural del curs 1997-1998. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Cardús, S. i Estruch, J. (1986) “Teoria i provocació. Reflexions per a una epistemologia paradoxal” a Papers, revista de sociologia, núm. 26 (pàg. 69-104)

Cardús, S., & Estruch, J. (1985). “Consideracions sobre la crisi actual de la sociologia. Qüestions d’epistemologia.” Barcelona: Butlletí de la Fundació Jaume Bofill (pàg. 17-72)

Cardús, S., & Estruch, J. (1984). Les enquestes a la joventut de Catalunya: “Bells deliris fascinen la raó”. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Joventut.

Sociologia del coneixement

Epistemologia

Pensament Sociològic Contemporani

Altres activitats

L’ISOR està organitzant un seminari sobre Erving Goffman.

Més informació properament.