La recerca del sentit: religió, biografia i context social

L’ISOR també compta amb una àmplia trajectòria en l’estudi dels processos a través dels quals els individus atribueixen sentit a la seva biografia individual i a la seva situació social. Bona part de la recerca s’ha centrat en comprendre l’emergència de noves formes de construcció de sentit en els llindars de les grans tradicions religions en un context de creixement de la seculartizació.

Publicacions principals

Estruch i Gibert, J. (2015) Entendre les religions. Una perspectiva sociològica. Barcelona: Editorial Mediterrània.

Griera, M., Clot-Garrell, A. (2015) “Doing Yoga Behind Bars: A sociological study of the growth of holistic spirituality in penitentiary institutions”. In Becci, I and Roy, O. (eds.) Religious Diversity in European Prisons: Challenges and Implications for Rehabilitation. The Netherlands: Springer.

Cardús, S. (2009). Halloween: Tradition as Snobbery? a Treat or trick? Halloween in a Globalising World. Cambridge Scholars Publishing. (104-112)

Griera, M., Urgell, F. (2003). Consumiendo Religion. Nuevas formas de espiritualidad entre la población juvenil. Barcelona: Fundació La Caixa.

Estruch, J. (coord.) (2001). Les noves formes de religiositat. Barcelona: editorial Cruïlla.

Estruch, J., Cardús, S., (1988). Plegar de viure: un estudi sobre els suïcidis, Barcelona: Edicions 62.

Cardús S. (1985). Saber el temps. Barcelona: Altafulla.

Projectes de recerca 

Chatarras Palace: La Boxa, la Joventut i la Identitat als Barris Perifèrics de Barcelona. 2014-2016. Investigadors: Avi Astor.

“La pràctica del ioga en els centres penitenciaris”. Centre d’Estudis Jurídics. 2013-2015. Investigadores: Mar Griera, Anna Clot-Garrell i Marta Puig.

“Noves formes d’espiritualitat entre la població juvenil”. Fundació Jaume Bofill. 2002-2003. Investigadors: Ferran Urgell i Mar Griera.

Altres activitats

Estruch, J., (2013). Sociologia de la religió: tres punts de partença, i una dotzena de conclusions provisionals”. Discurs Lliçó de Mestre en motiu de la celebració de la seva jubilació, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Griera, M. (2012). “Diversitat religiosa, secularització i noves formes d’espiritualitat a Catalunya: una mirada sociològica”. Conferencia en el VIII Simposi: Diversitat religiosa, educació integral i cultura democràtica, celebrado los días 22 y 23 de noviembre de 2012 en la Universitat de Girona.