Identitat, migracions i comunicació

Des de l’ISOR s’han impulsat diversos projectes de recerca que posen l’èmfasi en analitzar les transformacions socials, culturals i religioses produïdes arran dels processos migratoris.

Publicacions principals

Cardús, S., Jaume Sobrequés (dir),  (2014 ).“La humiliació com a factor desencadenant de l’eclosió independentista” a Vàrem mirar ben al lluny del desert. Actes del Simposi “Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)”. Barcelona: Centre d’Història Contemporània de Catalunya-Generalitat de Catalunya. (p. 537-551).

Martínez-Ariño, J., Griera, M., García-Romeral, G., & Forteza, M. (2012). Inmigración, diversidad religiosa y centros de culto en la ciudad de Barcelona. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, (30), 101-133.

Cazarin, R. (2011). “Migraciones y Cohesión Social: actualización de algunos componentes teórico-metodológicos en los estudios sobre la integración de minorías religiosas”. Inguruak: Revista vasca de sociología y ciencia política, Nº 50, (p. 9-22)

Cardús, S. (2010) “New Ways if Thinking About Identity in Europe” in Ethnic Europe. Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World. Edited by Roland Hsu. Stanford, California: Stanford University Press (p. 63-79).

Fernández, M. (Coord.) (2009) Fabricar l’immigrant: aprofitaments polítics de la immigració, Catalunya 1977-2007. Lleida: Pagés Editors.

Cardús, S. (2005). “The Memory of Immigration in Catalan Nationalism” a International Journal of Iberian Studies, vol 18 núm. 1 (pàg. 37-44) ISSN 1364-971X

 

Projectes de recerca 

“Nous dilemes en la cultura educativa”. Salvador Cardús. 2002-2015.

“Els Altres Lerrouxistes”. Secretaria de la Vicepresidència del Govern de la Generalitat de Catalunya; Altres Andalusos. Investigador principal: Miquel Fernández González. 2006-2008.

“Els catalans del segle XX. Història dels moviments migratoris i la seva recepció a la Catalunya del segle XX”. Institut Europeu de la Mediterrània. Investigador Principal: Salvador Cardús. 2003-2004.

Altres activitats

Tres metàfores per pensar un país amb futur”. Discurs de recepció de Salvador Cardús i Ros com a member numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia 12 de novembre de 2009.

Conferència de Salvador Cardús, “Deixar de ser immigrant a Catalunya”, Presentació a DIXIT del llibre “Congrés Internacional sobre l’Acollida de les Persones Nouvingudes” (2009).