Moviments i organitzacions religioses

L’ISOR compta amb una llarga trajectòria d’investigació sobre les organitzacions i els moviments religiosos contemporanis. El projecte de recerca “El mapa religiós de Catalunya” (2001-2014) ha estat capdavanter en aquesta matèria i ha donat lloc a nombroses monografies aprofundides sobre les confessions religioses a Catalunya. Alhora, s’han impulsat diverses investigacions i estudis.

Publicacions principals

Fons, C. (2014). “El mapa de minories religioses de Catalunya. Una realitat canviant”, a Monzon, A., Martínez, J. A., Bea, E. (dirs.) Colligite Fragmenta. Pensar el cristianisme en temps postmoderns.Universitat de València: València.

García-Romeral, G. (2013) “Comunitats islàmiques de Catalunya, passat i present”, Revista Divèrsia, Càtedra Diversitat Cultural UPF, 3:93-131.

Estruch, J.; Gómez, J.; Griera, M.; Iglesias, A.. (2004) Les altres religions. Minories religioses a Catalunya. Barcelona: editorial Mediterrània (Trad. Castellà: Las otras religiones: Minorías religiosas en Cataluña. Barcelona: Icaria editorial. 2007)

Projectes de recerca

Històries de vida de líders religiosos, projecte en curs de Clara Fons i Duocastella dirigit per Joan Estruch (2013-2015).

El Mapa Religiós de Catalunya. Direcció General d’Afers Religiosos. Generalitat de Catalunya. 2001-2014. Equip: Joan Estruch (Investigador Principal), Mar Griera (Investigadora Principal), Agustí Iglesias, Joan Gómez, Anna Massallé, Jordi Puig, Gloria García-Romeral, Julia Martínez-Ariño, Clara Fons, Blanca Luque, María Forteza, Eloi Moia.

Esglésies evangèliques a Barcelona: heterogeneïtat, immigració i estratègies d’evangelització. Ajuntament de Barcelona. 2009-2010. Equip: Mar Griera (Investigadora Principal) i Anna Clot-Garrell.

Tesis doctorals en curs

Cazarin, R. “Iglesias pentecostales y migraciones transnacionales”. UPV-EHU. Codirigida por Andres Davila y Mar Griera (2011-2015).

Altres activitats

Des de l’ISOR es va coordinar el monogràfic número 28 de la Revista Catalana de Sociologia dedicat a l’estudi de la religió a Catalunya.

La investigadora de l’ISOR Clara Fons ha ideat i codirigit el documental “El guru vivent”.

L’ISOR pertany a la xarxa Plurireligion Network coordinada pel centre d’investigació CERES.