Publicacions

A aquesta pàgina hi teniu el llistat de les principals publicacions del grup per ordre alfabètic d’autors. També podeu accedir a la fitxa de cada publicació per àmbits de recerca al nostre Zotero.

Astor, A. (2014). Religious Governance and the Accommodation of Islam in Contemporary Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(11), 1716–1735. http://doi.org/10.1080/1369183X.2013.871493
Burchardt. M., Griera, M., & García-Romeral, G. (2015). Narrating Liberal Rights and Culture: Muslim Face Veiling, Urban Coexistence and Contention in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(7), 1068–1087. http://doi.org/10.1080/1369183X.2014.957170
Cardús, S. (1985). Saber el temps: el calendari i la seva significació en la societat moderna (1a ed). Barcelona: Editorial Alta Fulla.
Cardús, S. (1986). Teoria i provocació. Reflexions per a una epistemologia paradoxal. Papers, Revista de Sociologia, (26), 69–104. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/24981/58411
Cardús, S. (1995). Concili amb folre i manilles: l’Església catalana a través del seu Concili (1a. ed). Barcelona: Edicions la Campana.
Cardús, S. (1999). Sociologia de l’engany i de l'autoengany. Papers, Revista de Sociologia, (59), 21–23. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/25548/25382
Cardús, S. (2000). El desconcert de l’educació: les claus per entendre el paper de la família, l'escola, els adolescents, els valors, la televisió-- i la incertesa del futur (1. ed). Barcelona: Edicions La Campana.
Cardús, S. (2004). Ben educats: una defensa útil de les convencions, el civisme i l’autoritat (3. ed). Barcelona: Ed. La Campana.
Cardús, S. (2005). The memory of immigration in Catalan nationalism. International Journal of Iberian Studies, 18(1), 37–44. http://doi.org/10.1386/ijis.18.1.37/7
Cardús, S. (2011). Los laberintos de la educación. Barcelona: Gedisa.
Cardús, S., & Estradé, A. (1999). La mirada del sociòleg: què és, què fa, que diu la sociologia (1. ed). Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya : Proa.
Cardús, S., & Estruch, J. (1984). Les enquestes a la joventut de Catalunya: “Bells deliris fascinen la raó” (1a ed). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Joventut.
Cardús, S., & Estruch, J. (1985). Consideracions sobre la crisi actual de la sociologia. Qüestions d’epistemologia paradoxal. Papers, Revista de Sociologia, (59), 21–23. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/24981/58411
Cazarin, R. (n.d.). Migraciones y cohesión social. Actualización de algunos componentes teórico-metodológicos en los estudios sobre la integración de minorías religiosas. Iguruak. Revista Vasca de Sociología Y Ciencia Política, (50), 9–22.
Estruch, J. (1993). L’Opus Dei i les seves paradoxes: un estudi sociològic (1. ed). Barcelona: Edicions 62.
Estruch, J. (1995). Saints and Schemers: Opus Dei and Its Paradoxes. (E. L. Glick, Trans.) (1st edition). New York: Oxford University Press. Download
Estruch, J. (1997). La Sociologia Com a Perspectiva: Discurs Llegit en la Sessió Inaugural Del Curs 1997-1998 per Joan Estruch. Institut d’Estudis Catalans. Download
Estruch, J. (2001). Les Noves formes de religiositat (1. ed). Barcelona: Editorial Cruïlla.
Estruch, J. (2004). Les altres religions: minories religioses a Catalunya (1. ed). Barcelona: Editorial Mediterrània.
Estruch, J. (2007). Las otras religiones: minorías religiosas en Cataluña (2. ed. corr). Barcelona: Icaria Editorial.
Estruch, J, J. (2008). A Conversation with Thomas Luckmann. Social Compass, 55(4), 532–540. http://doi.org/10.1177/0037768608097237
Estruch, J. (2015). Entendre les religions: una perspectiva sociològica. Barcelona: Editorial Mediterrània.
Estruch, J, & Cardús, S. (1981). Plegar de viure: un estudi sobre els suïcidis (1a ed). Barcelona: Edicions 62.
Estruch, J, & Fons i Duocastella, C. (2011). Fills del Concili: retrat d’una generació de capellans. Barcelona: Mediterrània.
Fernández Mostaza, E. (1998). Els fills de l’Opus: la socialització de les segones generacions dins l'Opus Dei (1. ed). Barcelona: Editorial Mediterrània.
Fernández Mostaza, E. (2001). Characterization of the Opus Dei Family Model. Social Compass, 48(1), 139–155. http://doi.org/10.1177/003776801048001011
Fernández Mostaza, E. (Ed.). (2009). Fabricar l’immigrant: aprofitaments polítics de la immigració, Catalunya 1977-2007 (1. ed). Lleida: Pagès Editors.
Fernández Mostaza, E., García-Romeral, G., & Fons i Duocastella, C. (2009). Navigating Religious Boundaries at School; From Legitimate to Specious Religious Questions. Mediterranean Journal of Educational Studies, 14(1), 69–90. Retrieved from https://secure.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0008/77048/Med_Journal_09_-_Fernandez.pdf
Foley, M., O’Donnell, H., H., & Cardús, S. (2009). Treat or trick?: Halloween in a globalising world. Halloween: Tradition as Snobbery. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Pub.
Fons i Duocastella, C., Luque Capellas, B., & Forteza, M. (2012). El Mapa de minories religioses de Catalunya. Revista de la Societat Catalana de Sociologia, (28), 15–27. http://doi.org/10.2436/20.3005.01.45
Forteza, M., & Gómez, J. (2005). Cultura religiosa a l’escola: jornades internacionals sobre una assignatura aconfessional : Barcelona, 20 i 21 de juny de 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la vicepresidència, Direcció general d’afers religiosos.
García-Romeral, G. (2013). Comunitats islámiques de Catalunya. Desenvolupament comunitari, moviments i organitzacions islàmiques. Diversia, (3), 93–131. Retrieved from http://www.upf.edu/diversia/_pdf/Comunitats_islamiques.pdf
García-Romeral, G. (2013). Comunitats islàmiques de Catalunya, passat i present. Revista Divèrsia, Càtedra Diversitat Cultural UPF, (3), 93–131. Retrieved from http://www.upf.edu/diversia/_pdf/Comunitats_islamiques.pdf
García-Romeral, G., Forteza, María, & Griera, María del Mar. (2007). Gestión de la diversidad religiosa en el ámbito sanitario catalán. Inguruak: Revista de Sociología, (43), 57–74. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2565257
Griera, M. (2011). Diversitat religiosa i món local: Una mirada a Europa. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Griera, M. (2014). Le défi de l’enseignement des faits religieux à l'école: réponses européennes et québécoises ; [... issu du Colloque “École et Enseignement des Faits Religieux en Europe: Objectifs et Programmes” qui s’est tenu au Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP) à Sevres les 20, 21 et 22 septembre 2012]. (Willaime, JP & Centre International d’Etudes Pédagogiques, Eds.). Paris: Riveneuve Éditions.
Griera, M. (2014). Les débats concernant l’enseignement des religions à l’école en Espagne. Riveneuve Editions. Actes Académiques. Retrieved from http://www.riveneuve-editions.com/catalogue-2/actes-academiques/le-defi-de-lenseignement-des-faits-religieux-lecole-reponses-europeennes-quebecoises/
Griera, M., & Clot-Garrell, A. (2015). Banal is not Trivial: Visibility, Recognition, and Inequalities between Religious Groups in Prison. Journal of Contemporary Religion, 30(1), 23–37. http://doi.org/10.1080/13537903.2015.986974
Griera, M., Clot-Garrell, A., A., Becci, I., & Roy, O. (2015). Doing Yoga Behind Bars: A Sociological Study of the Growth of Holistic Spirituality in Penitentiary Institutions. In Religious Diversity in European Prisons (pp. 141–157). Springer International Publishing. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16778-7_9
Griera, M., & Forteza, M. (2011). New actors in the governance of religious diversity in European cities: The role of interfaith platforms. Religious Actors in the Public Sphere: Means, Objectives& Effects, 113–131. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?cluster=15675808490632662059&hl=en&oi=scholarr
Griera, M., Forteza, M., & Ponsa, G,. (2011). Diversitat religiosa i món local: una mirada a Europa. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Griera, M., Forteza, M., & Ponsa, G. (2011). Diversitat religiosa i món local: una mirada a Europa. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Griera, M., & Redacció. (2010, April 1). “Món local i diversitat religiosa: una mirada a Europa”, per M. del Mar Griera [Text]. Retrieved November 10, 2015, from http://www.catalunyareligio.cat/ca/node/172591
Griera, M., & Urgell, F. (2002). Consumiendo religión: un análisis del consumo de productos con connotaciones espirituales entre la población juvenil. Barcelona: Fundación “La Caixa.”
Griera, M:, & Clot-Garrerll, A. (2013). Peter L. Berger: la sociologia com a forma de consciència (1. ed). Barcelona: UOC.
Hsu, R., & Cardús, S. (2010). Ethnic Europe: mobility, identity, and conflict in a globalized world. Stanford, Calif: Stanford University Press.
IESR, & Griera, M. (2012 24–9). École et enseignement des faits religieux en Europe : objectifs et programmes Colloque international les 20, 21, 22/9/12 au CIEP [text]. Retrieved November 10, 2015, from http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6806.html
Martínez Ariño, J, Griera, M., García-Romeral, G., & Forteza, M. (2011). Inmigración, diversidad religiosa y centros de culto en la ciudad de Barcelona, (30), 101–133. Retrieved from https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/viewFile/81/61
Núñez, F. (2006). Les Plegades capellans secularitzats: la identitat dels Ex. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Retrieved from http://www.tdx.cat/TDX-0721106-124528/
Simó, M. (n.d.). Teaching and Learning about the Holocaust in Spain in the book: Spain and the Holocaust. University of Oregon.