cazarin El 17 de desembre, Rafael Cazarin, membre de l’ISOR, va defensar la tesi doctoral: “Religion, emotions and social transformation along migratory processes. The cases of african pastors in Spain and south Africa”, al Departament de Sociologia de la Universitat del País Basc.

Aquest treball és un estudi etnogràfic sobre les emocions associades als discursos d’integració i transformació social a les esglésies Pentecostals Africanes a Bilbao i Johannesburgo.

La tesi ha estat qualificada amb cum laude pels següents membres del tribunal: Lorena Carrasco Núñez, University of the Witwatersrand), Ana Aliende (Universidad Pública de Navarra), Ander Gurrutxaga (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).

Els directors de la tesi doctoral han estat Andrés Dávila i Mar Griera.