Recerca

L’ISOR compta amb una llarga trajectòria de recerca, reflexió i transferència de coneixement en el camp de la sociologia de la religió, la identitat i la memòria. Les línies de recerca principals són: La sociologia de la religió, i la recerca sobre catolicisme, minories religioses i noves formes d’espiritualitat; la sociologia de la identitat i la memòria, amb un especial èmfasi als processos de conformació de la identitat nacional.

L’ISOR també s’ha caracteritzat per la reflexió activa i crítica sobre la perspectiva sociològica i la metodologia de recerca.